1528379 184

کنایه حسام الدین آشنا، به مرگ مالک ساختمان متروپلحسام الدین آشنا، مشاور دولت روحانی در توئیتی به ماجرای مرگ پرحاشیه حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپل آبادان واکنش نشان داد.Source link

خواندن  تصویب جایگاه «فدراسیون ورزش دانش‌آموزی» در بالاترین سطح از سوی هیأت وزیران