گروه خونی افراد با توجه به وجود یا عدم وجود پروتئین‌هایی ...

دنیس جونز شغلش را رها کرد؛ زیرا موهایش می‌ریخت. او که ...

گروه خونی افراد با توجه به وجود یا عدم وجود پروتئین‌هایی ...

جامعه پژوهشی درمورد پتانسیل DNA برای عملکرد به‌عنوان ابزاری برای ذخیره‌سازی ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دانشمندان در مطالعه جدیدی که پنجشنبه منتشر ...

اگر جزو ۳۰ درصد از مردم که به بیدار ماندن تا ...

مینای دندان به عنوان سخت‌ترین بافت بدن انسان، ماده آسانی برای ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در ادامه دو نمونه از چنین تدفین‌هایی ...

جبران انحرافات نوری هنگام بررسی نمونه برای مصورسازی ساختارهای میکروسکوپی از ...

دکتر “رابرت وایس”(Robert Weiss) نویسنده ارشد این مطالعه و استاد پزشکی ...