1528117 590

پذیرایی آبادانی‌ها از نیروهای امدادی و انتظامینیروهای امدادی شبانه روز در محل حادثه برای کمک به حادثه‌دیدگان ساختمان متروپل حضور دارند.Source link

خواندن  خبر مهم معاون وزیر کار درباره حقوق کارگران/ جزییات فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۱