5705271

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / فیروزان : دعایی دغدغه توسعه فردی و اجتماعی داشت


یام صوتی مهدی فیروزان :

همه ما دغدغه توسعه ایران داریم اما بحث‌های تئوریک کافی نیست و باید مصادیق عملی را باید معرفی کنیم. آقای دعایی یکی از مصداق‌های بارز و امروز ما برای انسان توسعه‌یافته است. آقای دعایی مجموعه‌ای است از فکر و عمل. یکی از مشخصات ایشان داشتن دغدغه توسعه بود؛ چه فردی و چه اجتماعی. روزنامه اطلاعات یکی از بارزترین آثار آقای دعایی است که نشان می‌دهد توسعه باید در فضای آرام شکل بگیرد. آقای دعایی همیشه انتخابگر بوده است. انسان توسعه‌یافته منفعل نیست.

۲۱۲۱Source link

خواندن  چرا خودروهای خارجی با دلار ۳۴ هزار تومان فروش می‌رود؟/ سمیعی: دلار با نرخ غیرواقعی به بازار تحمیل می‌شود