5705281

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / ربیعی : گفت‌وگو ، منش دعایی و نیاز روز ایران است


جمع بندی علی ربیعی ، سخنگوی دولت روحانی :

تعابیری که درباره آقای دعایی شد نشان از آرزوهایی دارد که جامعه در پی دستیابی به آنست، تعابیری مانند «گسل‌بندزن».

امید به امتداد راه آقای دعایی در دوران مدیریت آقای دکتر صالحی دارم.

بحث بی‌خاصیتی روزنامه اطلاعات در پیام آقای داوری و نظرات آقای شمس‌الواعظین پاسخ داده شد. مردم احترام و تکریم دوست دارند. مردم خسته شده‌اند. تیتر تخریبگر را دوست ندارند.

نقدی هم شده که ترکیبی در این اتاق دور هم جمع شده و اسمش را مدارا گذاشته‌اند. این منش آقای دعایی است. اخلاق گفت‌وگو منش آقای دعایی است. اخلاق گفت‌وگو ، نیاز و مصلحت امروز ایران است.

جایزه اخلاق رسانه را با همکاری رسانه‌ها و اهالی مطبوعات پیگیری می‌کنیم.

۲۱۲۱Source link

خواندن  پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / علایی : دعایی علیه واگرایی و تقویت کننده همگرایی بود