5705275

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / نوربخش : دعایی در حل مشکلات ابراهیم یزدی همراه او بود


مهدی نوربخش، استاد دانشگاه و داماد دکتر ابراهیم یزدی :

آقای دکتر ابراهیم یزدی انجمن اسلامی دانشجویان فارسی‌زبان را تشکیل داد که در کنار آن شرکت سهامی انتشار دایر شد که کتاب‌های آقایان مطهری و طالقانی را منتشر می‌کرد و رابط ما در نجف آقای دعایی بود که دوستی ایشان با آقای دکتر یزدی ریشه تاریخی داشت.

در سال‌های اخیر آقای دکتر یزدی برای خروج از کشور برای معالجه دچار مشکل بودند که دو نفر وساطت می‌کردند یکی آقای مهدوی کنی و دیگری آقای دعایی. حتی یکی از کتاب‌های علمی دکتر یزدی را موسسه اطلاعات چاپ کرد. در آخر هم آقای دعایی با وجود مشکلات زیادی که داشتیم قبول کرد بر پیکر مرحوم یزدی نماز بخواند.Source link

خواندن  فعالیت کارخانه چوب و کاغذ مازندران با وجود مشکلات