5700025

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / علایی : دعایی علیه واگرایی و تقویت کننده همگرایی بود


حسین علایی فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه و فعال سیاسی:

مرحوم آقای دعایی معرف یک فرد انقلابی از مبارزه تا پیروزی و از پیروزی تا امروز بود. اگر رفتار او را در دوره‌های مختلف بویژه در ۱۵ سال اخیر بررسی کنیم، آقای دعایی یکی از کسانی است که می‌توان هم به عنوان اسوه معرفی کرد هم معیار برای کسانی که می‌خواهند از آن استقاده کنند. ایشان تمام ویژگی‌هایی که یک فرد مسلمان باید داشته باشد، سعی می‌کرد اجرا کند. آقای دعایی شرح صدر داشت.

آقای دعایی هم دلداده و مقلد امام خمینی بود و هم به ایشان بسیار حساس بود.

آقای دعایی با معیارهایی که در جامعه علیه یا به نفع کسی صحبت نمی‌کرد، مطابق معیار خودش نظر می‌داد، چنانکه درباره آقای دکتر مهاجرانی توصیفات جالبی داشت.

آقای دعایی علیه واگرایی و تقویت کننده همگرایی بود

۲۱۲۱Source link

خواندن  تردید مربیان ایرانی برای همکاری با ساغلام