5642554

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / مهاجری : امیدوارم آقای صالحی پیشنهاد جایزه ای به نام دعایی را پی بگیرند


محمد مهاجری ، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی:

جایزه اخلاق رسانه‌ای و حرفه‌ای به نام آقای دعایی اقدامی شایسته است و امیدوارم آقای عباس صالحی این کار را پی بگیرند. با شناختی که از آقای صالحی دارم فکر می‌کنم ایشان می‌توانند راه آقای دعایی را ادامه دهند.

آقای دعایی مظهر بسیاری از خصائلی بود که من از کودکی دوست داشتم. اگر ایشان امام جماعت مسجدی در تهران بود، داستان‌هایی درباره ایشان می‌خواندیم که فکر می‌کردیم افسانه است.

آقای دعایی رفتارهایی داشت که من صادقانه به رفتارهای ایشان حسادت می‌کردم.

۲۱۲۱Source link

خواندن  پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / نوربخش : دعایی در حل مشکلات ابراهیم یزدی همراه او بود