5290743

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / صادقی : دعایی ، کتاب نانوشته انقلاب و مخزن‌الاسرار امام بود


محمود صادقی ، حقوقدان و فعال سیاسی :

آقای دعایی را می‌توان کتاب نانوشته انقلاب و مخزن‌الاسرار امام دانست. فردی از تبار سید محمود طالقانی بود. یادآور فضیلت‌های فراموش شده و خاطرات خوب ما از سال‌های ۵۷ و ۵۸.

آقای دعایی و روزنامه اطلاعات را می‌توان با روزنامه کیهان و منش آن مقایسه کرد.

شبهه‌ای در روزهای اخیر توسط برخی حقوقدانان مطرح شده در خصوص علت مصادره موسسه اطلاعات که ۱۸ شهریور ۵۸ با اطلاعیه مرحوم آقای آذری قمی رخ داد که موسسه اطلاعات و شرکت ایرانچاپ جزو املاک عباس مسعودی تلقی شده که او را جز پایه‌گذاران رژیم سابق می‌دانستند. مرحوم آقای دعایی در مواجهه با چنین مساله‌ای چطور فکر می‌کرد؟ درباره وجه مشروعیت این مصادره چه نظری داشت؟ آیا این وجه برای ایشان مطرح بوده است؟

۲۱۲۱Source link

خواندن  جهانگیری : دعایی در عرصه سیاست و رسانه برای تقویت منافع ملی ایرانیان کوشید