5705270

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / خاتمی : از دعایی ، عزیز بی جانشین ، به حق تجلیل می کنید


پیام ارسالی سید محمد خاتمی ، رئیس دولت اصلاخات:

با سلام و باتشکر از اینکه از عزیز بی جانشین دعایی عزیز به حق تجلیل می کنید امیدوارم شنونده خوبی باشم.Source link

خواندن  مروی: ستان قدس پیگیر جنایت امروز مشهد خواهد بود