5441985

پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کیهان : این چه منطق رسوایی است که عده ای در داخل کشور از طالبان حمایت می کنند؟


در خود افغانستان هم هر روز افرادی از نظامیان و غیرنظامیان از زنان و مردان مخفیانه کشته و یا ناپدید می‌شوند و طالبان در عین حال که خود را حکومت قدرتمند و مسلط بر کشور می‌داند، از عوامل این جنایات اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و وعده پیگیری می‌دهد ولی هرگز نتیجه‌ای از این باصطلاح پیگیری‌ها اعلام نمی‌شود.

از طالبان شگفتی‌آفرین‌تر، تطهیرکنندگان آنها هستند که با مشاهده شکست کامل سیاست تطهیر، حالا به سیاست تزویر متوسل شده‌اند. آنها به جای آنکه جنایت مشهد را نتیجه مستقیم قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بدانند، تلاش می‌کنند کسانی را که بر روی ریشه‌های واقعی این جنایت انگشت می‌گذارند به تفرقه‌افکنی میان شیعه و سنی متهم کنند!

این روزها تقریبی‌ترین افراد کشورمان، جنایت صحن رضوی را که دو شهید و یک مجروح برجای گذاشته، نتیجه جان گرفتن گروه‌های تروریستی تکفیری در افغانستان و ورود بی‌حساب و کتاب اتباع آن کشور به ایران می‌دانند.

سرپوش گذاشتن بر این واقعیت تلخ، چه مشکلی را حل خواهد کرد؟ آیا غیر از اینست که تطهیرکنندگان طالبان درصدد هستند بر شکست مفتضحانه خود سرپوش بگذارند؟! تمام علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت، گروه‌های تروریستی تکفیری که گروه طالبان هم بخشی از آنهاست را خارج از اسلام می‌دانند. با اینحال، این چه منطق رسوائی است که در ایران و در نظام جمهوری اسلامی که منادی وحدت شیعه و سنی است، عده‌ای به حمایت از گروه تروریستی طالبان افتخار و هرکس را که با تطهیر این گروه مخالف باشد، به ضدیت با وحدت مسلمانان متهم می‌کنند؟ این همان سیاست تزویر است که مردم از آن متنفرند و فریب اصحاب این سیاست معاویه‌ای را نخواهند خورد.

خواندن  استاندارد دوگانه در واکنش به «مبادله پول با جاسوس» در دولت های روحانی و رئیسی / اصولگرایان برای زاغری هم «گاندو» می سازند؟

گفتنی است بدنبال منتسب کردن جنایت اخیرمشهد به طالبان از طرف روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان این کار را اختلاف افکنی میان شیعه و سنی نامید و نوشت که روزنامه جمهوری اسلامی پا جای پای دشمن گذاشته است.

23302Source link