برتر فوتبال

ویدیو: مشکلات عجیب لیگ برتر فوتبال ایران



%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

لیگ برتر فوتبال ایران هر فصل نسبت به گذشته با مشکلات عجیب و جدید رو به رو می‌شود.



Source link

خواندن  آمریکا توقیف یک نفتکش توسط ایران را تایید کرد