1443902 104

وضعیت کشتی که کانال سوئز را قیچی کردتصاویر تازه از وضعیت کشتی Ever Given که به مدت ۶ روز کانال سوئز را قیچی کرد و به ازای هر ساعت ۴۰۰ میلیون دلار به اقتصاد جهانی ضربه زد.Source link

خواندن  نرخ واقعی تورم چقدر است؟