1529322 533

وضعیت شهر آبادان بعد از ریزش متروپل چگونه است؟


1529322 533

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، فضای شهر آبادان در روزهای اخیر تحت تاثیر کامل فاجعه ریزش ساختمان متروپل قرار دارد. این ماجرا بخصوص برروی کسب کارهای مغازه ها تاثیر گذاشته و تعداد زیادی از آنها تعطیل هستند.

برخی تجمعات هم از غروب آفتاب شروع می شودکه به دو‌شکل هستند. یکی در غالب دسته های عزاداری برای جان باختگان است و تجمعات دیگر تا حدی به سمت درگیری هم می رود اما مشاهدات خبرنگار تسنیم در شب گذشته حاکیست که این وقایع به درگیری ختم نشده و عمدتا با تدبیر خود مردم و نیروهای امنیتی، به شکل مسالمت‌آمیزی تمام می‌ شود.Source link

خواندن  کارت شناسایی شهید باکری در قبل از انقلاب