5214301

نقویان : به سوگ نشستن چنین جمعیتی از همه طیف‌ها ، نشانه گشاده‌رویی و تواضع دعایی است

[ad_1]

حجت‌الاسلام ناصر نقویان :

آقای دعایی اصل گشاده‌رویی و تواضع را خوب فهمیده بود و در زندگی به آن عمل می‌کرد. اینکه چنین جمعیتی از همه طیف‌ها آمدند تا به سوگ او بنشینند نشانه همین شخصیت اوست. تواضع ملکه او شده بود. این تواضع از سر تصنع نبود، در جان این مرد بود. امروز نمونه‌ای داریم از فردی که با مهربانی همه را به خود جذب کرده است همانند همان روایتی که از پیامبر داریم.

ما به دعایی مثل اکسیژن برای تنفس در این جامعه نیاز داریم.

[ad_2]

Source link

پیشنهاد روز