5654986

نامه برادرزاده علم الهدی به وزیر کار برای «انتصاب و ارتقا شایسته» یکی از «جوانان مومن و متعهد» + تصویر نامه


نامه برادرزاده علم الهدی به وزیر کار برای «انتصاب و ارتقا شایسته»  یکی از «جوانان مومن و متعهد» + تصویر نامه

«چند ثانیه» از نامه سیدمجتبی علم الهدی برادرزاده علم الهدی امام جمعه مشهد به عبدالملکی وزیر کار برای «انتصاب و ارتقا شایسته» یکی از «جوانان مومن و متعهد»، خبر داد.Source link

خواندن  ریزش آمار مرگ و میر کرونایی در ۳ اخیر ماه در کشور