d985d8b9d984d985d8a7d986 d8b1d988db8c d981d8b1d8b2d986d8afd8a7d986 d8a7db8cd986 d985d8b1d8b2d988d8a8d988d985 d8aad8a7d8abdb8cd8b1 d8a8 629f2828ea8e0

معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

به گزارش خبرآنلاین، موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی در این آیین ضمن قدردانی از معلمان نمونه، گفت: معلم همیشه محصول خود را در جامعه می بیند.
به گفته وی، بر مبنای تحقیقات علمی مردم به شغل معلمی بیشترین اطمینان را دارند.

موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی با اشاره به تاثیرگذاری معلمین بر دانش آموزان ابراز داشت: معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری خواهند داشت. وی با بیان اینکه معلمان تربیت کنندگان آینده سازان هستند، خاطرنشان کرد: هر انسانی دو معلم تحت عنوان روزگار و آموزگار دارد.

قلم چی، بهترین شغل دنیا را معلمی معرفی کرد و اظهارکرد: به معلمین همیشه افتخار میکنم و شما فرهیختگان وسرمایه های جامعه هستید. وی تصریح کرد: براساس تحقیقات، ایران از لحاظ آموزشی از ترکیه، اندونزی، برزیل و مالزی بسیار جلوتر است.

46