5660656

مطهری : تماس تلفنی رئیسی و پوتین ، از سوی روسیه تحمیل نشد؟

[ad_1]

علی مطهری،فعال سیاسی از تماس تلفنی رئیسی با پوتین پیرامون جنگ اوکراین انتقاد کرد.

[ad_2]

Source link

خواندن  کیهان : درست است که حمله اسرائیل به مواضع ایران یک روز بعد از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو صورت گرفت،اما اینها ربطی به هم ندارد