1642538033 unnamed file

مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان ساری


در مراسمی از عباسعلی رضایی فرماندار سابق شهرستان ساری تکریم شد و محمدعلی نوبخت به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی گردید.کد خبر:
1184847Source link

خواندن  عمار حکیم به رئیسی تبریک گفت