و رادوشوویچ

مدیر برنامه‌های رادوشوویچ: شکوری تمام راه‌های مذاکره را بسته است%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D9%84%DA%A9+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86

گلر کروات پرسپولیس با این باشگاه به مشکل خورده است.Source link

خواندن  کامرانی فر : صلاح نمی‌بینم دنبال مقصر تأخیر در سفر پرسپولیس به عربستان باشیم