1428963 532

محدودیت جدید طالبان برای مذاهب در افغانستان


به گزارش  تابناک به نقل از جماران، بر اساس بخشنامه طالبان، مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد.
همچنین تمام کارمندان درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند.

1428963 532Source link

خواندن  کاهش شمار کارکنان سفارت آمریکا در بلاروس