دیروز سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از اصلاح ۲ بند از طرح ...