1382257 568

مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر برمی‌گردد؟


مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر برمی‌گردد؟

 

مسئله مواد مخدر ابعاد فراوانی دارد، از مسائل اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحث های حقوقی. موضوع تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر این روزها موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان اعدام معتقدند مجازات اعدام ناشی از جرائم مواد مخدر تاثیر زیادی در پیشگیری از مواد مخدر نداشته و باید احکامی که بازدهی مناسب برای کاهش جرائم دارند، جایگزین شوند و اما در مقابل موافقان، اعدام را در کاهش جرایم مربوط به موا مخدر موثر می دانند و معتقدند در صورت کاهش یا لغو مجازات اعدام، راه برای قاچاقچیان باز شده و شاهد افزایش بی رویه آمار معتادان و قاچاق مواد مخدر خواهیم بود.

به گزارش «تابناک» صرف نظر از این ها، آنچه روشن است و قابل انکار هم نیست این است که اگرچه در تمام این سالها اشد مجازات برای محکومین مواد مخدر اعمال شده اما همچنان جامعه از این معضل اجتماعی رنج می برد. شاید راه حل را باید در جای دیگری جستجو کرد. سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور معتقد است در یک برهه‌ای از زمان یک ماده الحاقی به قانون اضافه شد که مجازات‌های مرتبط با موادمخدر را تا حد زیادی تعدیل کرد.وی تصریح کرد: درباره تعیین قوانین مرتبط با جرائم حوزه موادمخدر نه افراط خوب است و نه تفریط و نظر منطقی این است که تعیین کنندگان و مجریان قانون، باید در این موضوع و تعیین مجازات میانه رو باشند.

به گزارش «تابناک» معاون قضایی دادستانی کل کشور همچنین یادآور شد: در قوانین فعلی و مجازاتی که برای مجرمان موادمخدر تعیین می‌شود، نسبت به قوانین قبلی تفریط شده است.همکاران من در بخش‌های مختلف قوه قضائیه لایحه‌ای پیشنهادی را با موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر تهیه کرده‌اند که به زودی و پس از امضای ریاست قوه قضائیه تقدیم دولت خواهد شد.

خواندن  سخنرانی تلویزیونی بشار اسد پس از پیروزی در انتخابات

وی تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی موضوع تعدیل قانون مجازات اعدام را هم مطرح کرده‌ایم و در صورت موافقت از هر گونه افراط و تفریط در این خصوص جلوگیری خواهد شد.در حالت کلی با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر مخالفم و معتقدم بسیاری از مجرمان این حوزه خود جرثومه ای هستند که باید به اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود.

عمرانی تصریح کرد: دست قانون و مجریان قانون باید آنقدر باز باشد که با عوامل اصلی جرائم موادمخدر و سرکرده‌های اصلی آن متناسب با جرائم آن‌ها برخوردهای قانونی صورت بگیرد.

حکم اعدام بازدارنده نبود

برخی از حقوقدانان معتقد هستند مجازات اعدام، مجازات بسیار سنگینی است و یک مجازات بازدارنده است ولی برای این جرم (موادمخدر) نمی‌توان گفت که نقش بازدارندگی دارد.ضرورتا مجازات این مشکل را حل نمی‌کند و تقاضا باید برای مواد مخدر کاهش یابد و تجربه نشان داده که مجازات اعدام نتوانسته آمار جرم را در این زمینه کاهش دهد و مشکلات مربوطه را برطرف سازد.»Source link