لغو فرانشیز از خدمات درمانی کارکنان شهرداری تهران


لغو فرانشیز از خدمات درمانی کارکنان شهرداری تهران

با دستور شهردار تهران فرانشیز از خدمات درمانی کارکنان شهرداری تهران لغو شد.


به گزارش ایلنا،‌ با دستور علیرضا زاکانی در راستای رفاه کارکنان شهرداری تهران، هزینه فرانشیز از خدمات درمانی شهر سالم حذف شد.

بر اساس گزارش سایت شهر، در نامه مدیر کل حوزه شهردار تهران خطاب به فروزنده- معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا آمده است:

“با احترام، مکاتبه جنابعالی ثبت شده به شماره ۶۷۵۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ در خصوص ارائه پیشنهاد حذف یا لغو فرانشیز خدمات از کارکنان شهرداری تهران در مراکز درمانی شرکت شهر سالم به استحضار جناب آقای زاکانی، شهردار محترم تهران رسید؛ مرقوم فرمودند:  «برادر فروزنده با پیشنهادتان موافقم. نسبت به حذف کسر فرانشیز اقدام نمایید. “

62059156

 


انتهای پیام/Source link

خواندن  از توجیه اصولگرایان تا واکنش شهرداری که وعده عدم انتصاب بستگانش را داده بود