1447139 268

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شدرئیس مجلس شورای اسلامی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد.Source link

خواندن  یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی در تملک ۱۶ بانک هستند/ بلوکه کردن بخشی از تسهیلات غیرقانونی و غیرشرعی است