فرشاد فرجی: به خاطر هواداران گلات می‌کنیم%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C

مدافع تیم پرسپولیس در مورد قهرمانی پنجم این تیم صحبت کرد.Source link

خواندن  چند میلیون نفر در کشور واکسن کرونا تزریق نکردند؟