5655753

عکس | تصویری جدید از ریه یک قربانی کرونا با قوی‌ترین دستگاه ایکس‌ری جهان


تصویری از ریه یک مرد ۵۴ ساله که به علت ابتلا به کرونا فوت کرده است. این تصویر توسط قوی‌ترین دستگاه ایکس‌ری جهان گرفته شده است و نشان می‌دهد آسیب شدیدی (رنگ زرد) به کل سیستم انتقال خون وارد شده بطوریکه دیگر قادر به انتقال اکسیژن نیست.

عکس | تصویری جدید از یک مرد فوت شده بر اثر کرونا با قوی‌ترین دستگاه ایکس‌ری جهان

این اسکن HiP-CT عروق داخل یک لوب ریه این مرد را نشان می‌دهد. اسکن HiP-CT نشان می‌دهد که در موارد شدید کرونا رگ‌های خونی ریه‌ها به شدت آسیب می‌بینند.  در این عکس، فضاهای هوایی با رنگ فیروزه‌ای، رگ‌های خونی باز با رنگ قرمز و رگ‌های خونی مسدود شده و آسیب‌دیده با رنگ زرد دیده می‌شوند.

264 262Source link

خواندن  هنگام «دعوا» و «تمسخر» شدن فرزندان، والدین چه واکنشی نشان دهند؟