1428243 808

علی‌اف:‌از‌همکاری‌با‌ایران،‌ترکیه‌و‌روسیه‌حمایت‌می‌کنیم

[ad_1]

1428243 808

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، طرح همکاری منطقه‌ای ۳+۳ به طرح همکاری میان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به عنوان همسایگان جمهوری آذربایجان و سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به عنوان سه کشور از حوزه قفقاز اطلاق می‌شود.
علی اف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری افه اسپانیا مدعی شد که ارمنستان هنوز به این طرح همکاری پاسخ نداده است.
وی در عین حال تاکید کرد که جمهوری آذربایجان از طرح یاد شده بطور کامل حمایت می‌کند.
علی اف گفت: اگر بتوانیم این طرح همکاری را بین شش کشور یاد شده در منطقه عملی کنیم، این همکاری می‌تواند عاملی برای تضمین جلوگیری از هرگونه خصومت جدید در منطقه شود.
رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد: این طرح می‌تواند عاملی مهم برای همکاری منطقه‌ای باشد و فواید زیادی به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: ایجاد ارتباطات و همکاری میان کشور‌های منطقه که جمهوری آذربایجان از آن حمایت می‌کند، می‌تواند به افزایش سریع میزان تجارت بین کشور‌های منطقه و افزایش اشتغال شود.

علی اف افزود: اگر تجارت متقابل میان کشور‌های منطقه افزایش یابد، ما می‌توانیم روی اقدامات مثبت متمرکز شویم و منطقه ما از یک منطقه تنش آلود به سمت ثبات و صلح تغییر مسیر خواهد داد.

[ad_2]

Source link

خواندن  تأکید ایران،ترکیه و روسیه برای شکست داعش