1533441 956

طوفان تابلوهای شهری تهران را به چه روزی درآوردسازمان هواشناسی امروز در ناحیه غرب تهران وزش باد شدید و خیلی شدید پیش بینی کرده بود.Source link

خواندن  کاهش دما در آستانه نوروز؛ این استان‌ها بارانی می‌شوند