5087904

ضرغامی : شجاعت را از منتقدان نگیریم!


عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنکی و گردشگری نوشت: «مجلس با اعتقاد عمیق نسبت به فرامین رهبر انقلاب بودجه #جهاد_تببین را تصویب کرد.برخورد رهبری نشان داد که برخی رفتارها چه قربه الی الله و چه کاسبکارانه بر خلاف مصالح نظام است.آیا همیشه باید منتظر اوامر رهبری بود؟شجاعت را از منتقدان نگیریم!»

ضرغامی : شجاعت را از منتقدان نگیریم!

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۹Source link

خواندن  اختلاف در مذاکرات قانون‌اساسی سوریه بر سر اختیارات ریاست جمهوری بود/ هر دو طیفِ مخالفان سوری لبه یک قیچی هستند