به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کنسرت نمایش«سی‌صد» کاری از سهراب پورناظری به ...

نمایشنامه‌های شناخته شده و معتبری همچون «بینوایان»،«اشک‌ها و لبخندها»،«الیور توییست» و«مری ...

اقتصاد هنر اصلی‌ترین مؤلفه زنده ماندن و تضمین گردش چرخ اقتصادی ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کنسرت نمایش«سی‌صد» کاری از سهراب پورناظری به ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ ...