نشست خبری جشنواره جهانی شعر آیینی، چهارشنبه ۱۲ مرداد در سالن ...