1637667891 unnamed file

صدور مجوز تأسیس نهادهای مالی شتاب گرفت


صدور مجوز تأسیس نهادهای مالی شتاب گرفت

توسعه و تعمیق بازار سرمایه از طریق رفع انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها به همراه نظارت موشکافانه بر عملکرد آنها، از جمله اهداف اساسی سازمان بورس و اوراق بهادار است. نگاهی بر تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه نهادهای مالی، حکایت از افزایش شمار آنها طی دوره ۴۰ روزه اخیر دارد.


به گزارش ایلنا از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، افزون بر تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس و فعالیت نهادهای مالی، ارتقای الزامات و استانداردهای اولیه مورد نیاز برای صدور مجوز نهادهای مالی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین، سیاست سازمان این خواهد بود تا افزون بر تسهیل فرایند صدور مجوزها، الزامات و استانداردهای اولیه مورد نیاز صدور مجوز نهادهای مالی نیز ارتقا یابد.

اگرچه با بازبینی‌های انجام شده، فرایند صدور مجوزها تسهیل شده است، اما در بازبینی دستورالعمل‌ها، موشکافی‌های بسیاری لحاظ شده، از این‌روی، نظارت‌های سازمان بر نهادهای مالی نیز پس از شروع فعالیت آنها، سختگیرانه‌تر می‌شود.

مرور آمار مجوزهای صادر شده نهادهای مالی طی مدت اخیر، نشان از اراده قوی این سازمان بر عملیاتی کردن وعده‌های خود دارد.

براساس این آمارها، از ابتدای سال تا ۲۲ مهر ماه، ۱۹ مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده است. طی دوره ۴۰ روز اخیر، ۶ مجوز فعالیت در این بخش صادر شده است. به بیانی دیگر، متوسط ماهانه مجوزهای صادر شده در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تا دوره مشخص شده، ۳ صندوق بوده و متوسط آنها طی ۴۰ روز اخیر، ۵ صندوق در ماه بوده است.

همچنین، در حوزه شرکت‌های هلدینگ، از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه، ۸ موافقت اصولی این نهاد مالی صادر شده، این در حالی است که طی دوره ۴۰ روزه اخیر، ۲ موافقت اصولی تأسیس شرکت هلدینگ اعلام شده است. به بیانی دیگر، متوسط ماهانه موافقت‌های اصولی صادر شده در حوزه شرکت‌های هلدینگ از ابتدای سال تا دوره مشخص شده، یک شرکت بوده و متوسط آنها طی ۴۰ روز اخیر، ۲ شرکت در ماه بوده است.

خواندن  اعضای دولت چند هزار صفحه برنامه‌ خود را داخل صندوق گذاشته‌اند/ به دلیل بی‌برنامگی، در سفرهای استانی فی‌المجلس تصمیم‌ می‌گیرند/ بازار و جامعه واکنش مثبتی به اقدامات انجام شده نشان ندادند

در ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از ابتدای سال تا ۲۲ مهر ماه، ۱۲ موافقت اصولی تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری صادر شده است. طی دوره ۴۰ روز اخیر، ۵ موافقت اصولی فعالیت در این بخش صادر شده است. به بیانی دیگر، متوسط ماهانه موافقت‌های اصولی اعلام شده در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تا دوره مشخص شده، ۲ شرکت بوده و متوسط آنها طی ۴۰ روز اخیر، ۴ صندوق در ماه بوده است.


انتهای پیام/Source link