5358389

سفیر جدید ایران در عراق معرفی شدایسنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفیر جدید ایران در عراق تعیین شده است و به زودی به عراق سفر خواهد کرد.Source link

خواندن  رشید مظاهری: مشکلات مالی دارم اما شخصی است