و درمان ایذه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه تغییر کرد


سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه تغییر کرد

با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سکان مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه به رضا مرادی رسید.


به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، موج انتقادات از وضعیت  بیمارستان شهدای شهرستان ایذه و آشفتگی در حوزه درمان طی ماه های گذشته تا کنون آنقدر قوی بود که سرانجام دانشگاه علوم پزشکی اهواز را وادار به صدور حکم و تعویض در سطح مدیریت شبکه بهداشت و درمان در این شهرستان کرد.

شهرستان ایذه از مناطق کمتر برخوردار و محروم در استان خوزستان محسوب می شود که در بیشتر حوزه ها دچار فقر امکانات است.

با صدور این حکم، مردم شهرستان ایذه امیدوار هستند که دانشگاه علوم پزشکی تنها به یک جا به جایی صرف  اکتفا نکرده باشد و با تخصیص کمک و اعتبار در حوزه درمان و تجهیز امکانات، مردم نیازمند این منطقه را از شر بلاتکلیفی تاریخی در راهروهای مراکز درمانی نجات دهد .

گفتنی است در سوابق رضا مرادی، مسئولیت امور آزمایشگاه های شبکه بهداشت و درمان ایذه، معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان ایذه و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دزپارت دیده می شود.

رضا مرادی جانشین امیر یاراحمدی شد که به مدت ده ماه سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه را برعهده داشت.

 


انتهای پیام/Source link

خواندن  شجاعی از سرمایه سیاسی خود گذشت تا توجه محافل سیاسی را به کاندیداتوری زنان جلب کند/ مردم برای شرکت در انتخابات جدی نیستند/ باید به یک نامزد واحد برسیم