1443955 576

سازه و سقف دیدنی ایستگاه مترو در شیراز


ایستگاه مترو وکیل‌الرعایا واقع در خیابان زند شیراز یکی از ایستگاه‌هایی است که ویژگی‌های خاصی دارد و سازه فلزی موجی اجرا شده در این ایستگاه ثبت ملی شده است.Source link

خواندن  دبیران بخش‌های تخصصی سوگواره ملت امام حسین(ع) منصوب شدند