5628617

زلزله ۵.۱ ریشتری در سیستان و بلوچستان


 بزرگی: ۵.۱

 محل وقوع: استان سیستان و بلوچستان – حوالی مسجد حضرت ابوالفضل

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۱:۱۶:۲۴

طول جغرافیایی: ۵۹.۳۶

عرض جغرافیایی: ۲۸.۱۵

عمق زمین‌لرزه: ۱۱ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۲۷ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل (سیستان و بلوچستان)

۶۵ کیلومتری محمدآباد ریگان (کرمان)

۷۴ کیلومتری گلمورتی (سیستان و بلوچستان)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

۲۰۹ کیلومتری زاهدان

۳۲۲ کیلومتری بندرعباس

۲۳۵۲۳۵Source link

خواندن  ببینید: حمایت هنرمند مشهور خارجی از زهره کودایی!