روند اجرای پروژه های عمرانی در کازرون بسیار کند است /آبگیری سد نرگسی در سال آینده


روند اجرای پروژه های عمرانی در کازرون بسیار کند است /آبگیری سد نرگسی در سال آینده

وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به کازرون  ویازدید از پروژه های شهرستان گفت:متاسفانه روند پروژه های عمرانی در شهرستان کازرون بسیار کند است.


به گزارش ایلنا علی اکبر محرابیان در حاشیه سفر خود به شهرستان کازرون وبازدید از پروژه های سد نرگسی،تصفیه خانه وبیمارستان 206 تخوتخوابی کازرون در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اظهار تاسف از روند کند  پروژه ها اظهار داشت: سد نرگسی که نقش مهمی در کشاورزی واقتصاد مردم منطقه را دارد درحال حاضر 70 درصد پیشرفت دارد با همکاری مردم منطقه سرعت پروژه تا درسال ِآینده به مرحله آبگیری برسد وبه مرور شاهد تکمیل پروژه باشیم .

وی گفت:نکته مهم در خصوص پروژه سد نرگسی اجرای شبکه آبیاری به صورت خط لوله اجرا می شود وآب  مورد نیاز کشاورزی وآب شرب منطقه تامین شود.

وزیرنیرو با اشاره به وضعیت تصفیه خانه کازرون افزود:امیدواریم در طی چند ماه آینده فاز اول پروژه به بهره برداری برسدودر ادامه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهری نیز تسریع شود.

محرابیان با بیان این که از مطالبات اصلی مردم شهرستان  کازرون وضعیت بیمارستان 206 تختخوابی است اظهار داشت: تسریع در روند احداث وتکمیل بیمارستان 206 تختخوابی ازمصوبات سفراستانی است وتامین اعتبارات لازم در مصوبه سفر دولت در نظر گرفته می شود.

محرابیان  با تشریح سیاست های وزارت نیرو در خصوص تامین آب گفت:یکی ازرویکرد های دولت انتقال آب به فلات مرکزی  کشور وتامین آب مورد نیاز استان های مرکزی کشور است، با افزایش میزان تخصیص خط انتقال آب از به استان فارس400 میلیون متر مکعب در سال  افزایش یافته  واجرای طرح در در سه کریدور شرقی، غربی ومیانی بااعلام آمادگی هشت کنسرسیوم درحال پیگیری است.

خواندن  اختیارت هیات دولت در حوزه برق به چهار وزیر تفویض شد

وزیر نیرو همچنین از پیش‌بینی ۱۴مصوبه در حوزه صنعت آب و برق برای فارس در سفر استانی هیئت دولت خبر داد و گفت: بعد از نهایی شدن این مصوبات، آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد.


انتهای پیام/Source link