5654306

روزنامه شرق: قالیباف ، به ذیگران برچسب نئولیبرال می زد و در همان حال مجتمع لوکس تجاری در زعفرانیه می ساخت


 احمدی‌نژاد هم اهل همین دوگانه‌سازی‌ها بود و به ظاهر می‌کوشید خود را حامی طبقات محروم نشان دهد اما در عمل سخت‌ترین هسته سوداگری مالی و رانت‌پروری در دولت‌های او شکل گرفت.
با همه اینها اصولگرایان حتی اکنون که خود تمام کشور را در اختیار دارند تمایل دارند ناکارآمدی‌ها و بلکه شکاف‌های درونی خود را پشت حمله به اصلاح‌طلبانِ کنارزده‌شده پنهان کنند و چه دیواری کوتاه‌تر از اصلاح‌طلبان و چه واژه‌ای پر زرق‌وبرق‌تر از نئولیبرال‌!

21302Source link

خواندن  رگبار انتقادهای احمدی نژاد به پوتین : خیال پردازی نکن / سریع جنگ را متوقف کن / نامت را از ورود به فهرست جنایتکاران بزرگ تاریخ نجات بده