5681341

«رفقای انقلابی روزه سکوت کرفته اند» / انتصاب عجیب همسر نماینده اصولگرای مجلس


سعید پیرزاده روزنامه‌نگار  نوشت :

سارا بوربور همسر نماینده مجلس که وزارتخانه جهاد کشاورزی را در شان خود ندانسته و حکم وزیر را به سخره گرفت، توسط میرکاظمی به عنوان رئیس فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است

‏این خانم نمونه بارز انتصابات رانتی و فامیلی است و متاسفانه رفقای انقلابی روزه سکوت گرفته‌اند

«رفقای انقلابی روزه سکوت کرفته اند» / انتصاب عجیب همسر نماینده اصولگرای مجلس

بیشتر بخوانید : 

۲۱۲۱Source link

خواندن  توصیه میرسلیم به دولت برای «برخورد قاطعانه» با یک تهدید