5289780

رئیسی و ادبیات منافقین؟!


اولین واکنش رئیسی به قطعنامه شورای حکام : به نام خدا و به نام مردم، ما …

دیدم در فضای مجازی، عبارت “به نام خدا و به نام ملت ایران” را که رئیس جمهور به کار برده معادل تعبیر معروف سازمان مجاهدین خلق( = به نام خدا و به نام خلق قهرمان) گرفته اند و در پی آن گفته اند این جمله شرک آمیز است.

1- سازمان مجاهدین خلق، این جمله را جایگزین بسم الله الرحمن الرحیم کرده بود حال آنکه در سخنرانی آقای رئیسی چنین اتفاقی نیفتاده است.

2- در متن های مختلف دیده ایم که برخی از چهره های شاخص(مثلا رئیس جمهور که با رای مردم به قدرت رسیده) از عبارت ” به نام مردم ایران” استفاده می کردند. وقتی کسی می گفت من به نام مردم ایران فلان حرف را می زنم، مفهومش این بود که از طرف مردم ایران یا به نمایندگی از آنها چنین می گویم.

3- در اینجا هم منظور آقای رئیسی همین بوده. اما مقدم داشتن “به نام خدا ” باعث سوء تفاهم شده. اگر مثلا می گفت “با توکل به خدا و به نام ملت ایران” اشکال رفع می شد.

4- چون زمان سخن رئیس جمهور پس از قطعنامه آژانس بوده، طبیعتا در آن التهاب و شتاب وجود داشته و سهو زبان در این موقعیت قابل توجیه تلقی می شود. با این حال از آنجا که هر جمله رئیس جمهور می تواند بار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، تمرین سخن گفتن امری بایسته است.

خلاصه اینکه تشابه عبارت آقای رئیسی با عبارتی که منافقین از آن بهره می گیرند کاملا اتفاقی است، ضمن اینکه هیچ وجه شبه بین این دو وجود ندارد.

خواندن  تیراندازی به ۲ عابر در زرند به علت دعوای شخصیSource link