5708942

دیاکو حسینی : اهانت به رئیس جمهور ؛ ممنوع

[ad_1]

دیاکو حسینی ، کارشناس و تحلیل گر سیاست خارجی نوشت :

اهانت به رئیس جمهور و سایر مقام های رسمی کشور که می دانیم با تکیه به ظرفیت های شخصی و سازمانی و به رغم همه نواقص

در حال جدال با پیامدهای یکی از سازمان یافته ترین جنایت های بشری آمریکا علیه کشورمان هستند، نه انسانی است،

نه اخلاقی و نه میهن دوستانه

دیاکو حسینی : اهانت به رئیس جمهور ؛ ممنوع

بیشتر بخوانید :

2121

[ad_2]

Source link

خواندن  کرونا در روسیه رکورد زد