1533207 583

دو سال بعد از همه‌گیری کرونا مدیریت ایران در مهار این بیماری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


دو سال بعد از همه‌گیری کرونا مدیریت ایران در مهار این بیماری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سرانجام دو سال و چند ماه بعد از شیوع همه‌گیری کرونا ایران به نقطه‌ای رسید که یک روز بدون هیچ فوتی کرونایی را ثبت کرد. دو روز پیش هم بعد از ۲۸ ماه تعداد مبتلایان روزانه این بیمار در کشور هم به یک عدد دو رقمی تقلیل یافت. این در حالی است که هنوز در بسیاری از نقاط دنیا و برخی کشور‌های پیشرفته کرونا یک مسئله جدی است و مرگ و میر‌های ناشی از آن به صورت روزانه عدد قابل توجهی است.
البته رسیدن به این موفقیت‌ها را نباید به معنی پایان کرونا دانست و باید مراقب بود که با یک بی‌احتیاطی دوباره روی قله همه‌گیری قرار نگیریم. ولی با این حال مهار بیماری در حد و اندازه این اعداد دستاورد قابل توجهی است.

در همین راستا می‌خواهیم در خوانده می‌شوید امروز نظر شما را درباره مدیریت دوساله ایران در مهار این بیماری بدانیم.

چطور در کنترل این بیماری به نقطه صفر فوتی در روز رسیدیم؟

کدام سیاست‌های اعمالی در مهار کرونا تا کنون موثرتر بوده است؟

همچنین اگر برای قدردانی از کادر درمان که در این بیش از دو سال از جان مایه گذاشتند و زحمت کشیده‌اند هم پیامی دارید می‌توانید در کامنت‌ها بیان کنید.Source link

خواندن  حمایت‌دولت‌از‌رانندگان‌آسیب‌دیده‌آتش‌سوزی‌اسلام‌قلعه