74

دولت افغانستان آمادگی کامل برای گفت‌وگوهای صلح را دارد


دولت افغانستان آمادگی کامل برای گفت‌وگوهای صلح را دارد

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان‌ گفت که تداوم جنگ به معنای پیروزی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالله عبدالله»، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان‌ گفت که تداوم جنگ به معنای پیروزی نیست، بلکه به دوام رنج و مصیبت مردم افغانستان می‌انجامد.

وی گفت که تاکنون طالبان حاضر نشده که روی مسایل اساسی گفت‌وگو کند. 

عبدالله عبدالله تأکید کرد: «در هیچ شرایطی دروازه‌ گفت‌وگوها را نمی‌بندیم، اما در برابر جنگ تحمیل شده می‌ایستیم.»

وی همچنین تاکید کرد که دولت آمادگی کامل برای گفت‌وگوهای صلح را دارد، اما طالبان جنگ را شدت بخشیده و حاضر نشده‌ است که روی مسایل اساسی بحث کند.

 Source link

خواندن  صلح و جنگ افغانستان تنها منحصر به بعد داخلی نیست/ افغان‌ها نمی‌توانند نقش سازنده ایران را در آینده کشور خود نادیده بگیرند/ طالبان دارای تفکر تحجرآمیز نشات گرفته از عربستان است