1494668 873

در دادگاه مطبوعات این هفته چه گذشت؟

[ad_1]

1494668 873

به گزارش تابناک، احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول نشریه مشق فردا به اتهام انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بود هیات منصفه باتفاق ارا در موضوع اتهام مذکور متهم را مجرم دانست و نیز هیات منصفه باتفاق ارا ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.
وی افزود: پرونده دوم مربوط به متهمان مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد24 و نیز مدیر مسئول پایگاه خبری شعار سال به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا بود که هیات منصفه با اکثریت آرا متهمان را در اتهامات فوق الذکر مجرم دانست و با اکثریت ارا مدیر مسئول رویداد 24 را در اتهامات فوق الذکر مستحق تخفیف ندانست و نیز با اکثریت ارا مدیر مسئول پایگاه خبری شعارسال را در اتهامات فوق الذکر مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد در پایان گفت: پرونده سوم مربوط به متهم مدیر مسئول نشریه کلید به اتهام انتشار مطالب علیه خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام مذکور متهم را مجرم دانست و هیات منصفه با اکثریت ارا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

[ad_2]

Source link

خواندن  تصمیمات جدید سازمان بورس برای جلوگیری از سیگنال‌فروشی