5626881

دختر افغان ادعای آزار جنسی از سوی طالبان را پس گرفت


به گزارش خبرآنلاین، به نقل از کانال تلگرامی هرات تایمز، انعام‌الله سمنگانی معاون سخن‌گوی طالبان گفت: دختری که آمر جنایی حوزه‌ی یازدهم را متهم به آزار جنسی کرده بود، گرفتار شد و اعتراف کرد که این کار را به تحریک یک خانم دیگر انجام داده است و اکنون پشیمان است.

این دختر که آرزو نام دارد در ویدیویی اعتراف می کند این اقدام را به تحریک خواهر خوانده خود برای خروج از افغانستان انجام داده است.

وی در پایان از امارت اسلامی به خاطر اقدامش عذرخواهی کرد.

۳۱۱۳۱۱Source link

خواندن  مجلس تکلیف انتقال سند خودرو را مشخص می‌کند