5705604

خوانش معزی از پیام انتصاب معنادار صالحی با حکم رهبری برای نسخه پیچان «یکدست سازی» حاکمیت


مدت ها یکدست سازی را یگانه نسخه ی شفابخش بحران ها و بن بست ها تبلیغ کردند

غافل از اینکه یکدست سازی، بحران زا و بن بست ساز است.

علیرضا معزی ، فعال رسانه ای و معاون پیشین ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری دوره روحانی نوشت :

خوشبختانه پیام #مقام_معظم_رهبری در انتصاب دکتر صالحی نشان از آن دارد که راس نظام،

کماکان #جذب حداکثری را راهبرد می داند و تاراندن سرمایه ها را بن بست ساز.

خوانش معزی از پیام معنادار انتصاب صالحی  با حکم رهبری برای نسخه پیچان «یکدست سازی» حاکمیت

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱Source link

خواندن  تداوم رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق تا چهار روز آینده