5655794

خرید سربازی رایگان شد؟


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محسن دهنوی در صفحه توییتر خود نوشت: به منظور رعاست عدالت و حرکت به سربازی حرفه ای در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم تا فرآیند و ارقام خرید سربازی اصلاح شود. لذا مشمولین متاهل دارای ۳۰ سال سن و حداقل دو فرزند، کارت معافیت به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

خرید سربازی رایگان شد؟

۲۲۳۲۲۵Source link

خواندن  عزیزی خادم: امروز نماینده شایسته‌ای برای دختران ایران عزیزمان بودید