5606925

خبر فوری؛ قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حکام رسیدقطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس آتمی با ٣٠ رأی موافق، ٢ رأی مخالف (روسیه و چین) و ٣ رأی ممتنع (هند، لیبی و پاکستان) به تصویب رسید.Source link

خواندن  کودک‌همسری متوقف نشد، کودک‌مادری اضافه شد