5630449

حضور در مدارس این استان اختیاری شد


 غلامرضا رضایی رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استان قم گفت: هماهنگی های لازم در خصوص نحوه حضور دانش آموزان با مدیران مدارس به عمل خواهد آمد و لذا دانش آموزان در این ایام حتما پیگیر آموزش غیر حضوری از طریق شبکه شاد، مدرسه تلوزیونی ایران و باشند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بهترین شیوه آموزش، آموزش چهره به چهره و مستقیم است، تمامی دستور العمل‌های لازم توسط مدارس جهت حضور آن دسته از دانش آموزانی که به صورت حضوری در کلاس حاضر می شوند رعایت گردیده است.

۴۷۲۳۳Source link

خواندن  دنیایی با بی‌نظمی فزاینده